bet36在线注册
bet36在线注册主页 作品 相册 粉丝

粉丝

作品

bet36在线注册作品不错,挺TA 赞赏
笔名:后茹
加入时间:2019-02-09
中国 · 北京
bet36在线注册简介

现居甘肃省定西市岷县,普通大学生,喜好写诗

海的光

你不见的          
和我不见的              
即是碎了的              
留着海阔                 
日暮、黄昏
把云散到水里
揉碎了海的光芒
人们说那是太阳的
海从来都不会发光

赞赏记录: