bet36在线注册
bet36在线注册主页 作品 相册 粉丝

粉丝

作品

bet36在线注册作品不错,挺TA 赞赏
笔名:雁门关外
加入时间:2019-03-27
中国 · 北京
bet36在线注册简介

巴中职业技术:学院2018级小学教育专业学生

浮梦

 

                世事浮梦一场空,
    
                梦里行人各不同。

                曲罢人散梦归处,

                唯有梦人泪两行。

    
                                             

赞赏记录:

>